Poland

Aby zainstalować kartę aero2 kieruj się instrukcją: 1) Wybierz aplikcję 'Ustawienia', 2) Naciśnij 'Więcej' i 'Sieci komórkowe', 3) Wybierz 'Punkty dostępowe', 4) Naciśnij lewy dolny przycisk fizyczny, aby dodać 'Nowy APN', 5) Wprowadź nazwę: 'aero2' i APN: 'darmowy', 6) Naciśnij przycisk 'cofnij'.