ZAREJESTRUJ PRODUKT
Poland

Korzystanie z danych z konta GOCLEVER

Podczas pierwszego użycia usługi konto zostanie automatycznie utworzone po ukończeniu rejestracji. Od tej pory istnieje możliwość zalogowania, korzystając z nazwy użytkownika i hasła. Firmy grupy GOCLEVER mogą również wykorzystywać informacje, jakie zawiera konto GOCLEVER dla następujących celów:
 
  • Wsparcie klienta.
  • Informacje, konkursy i oferty.
  • Analiza konsumenta. Dane z konta mogą być analizowane (w sposób, który bezpośrednio nie identyfikuje konsumenta) pod kątem produktu i rozwoju usług, promocji biznesowych i celów badawczych, a wyniki badań mogą być przekazywane firmom zewnętrznymi.
Wykorzystywanie i ujawnianie informacji z przyczyn prawnych i korporacyjnych
 
Każda firma grupy GOCLEVER może wykorzystywać i/lub ujawniać dane klientów z założonych przez nich kont:
 
  • organom rządowym i agencjom egzekwującym prawo, by zapobiegać oszustwom i przestrzegać prawa,
  • firmom zewnętrznym, by wzmocnić lub bronić praw firmy GOCLEVER lub warunków każdej z jej usług, w tym RMA i produktów,
  • zewnętrznym kupcom lub sprzedawcom.
Międzynarodowy transfer informacji
 
Informacje konsumenta (łącznie z danymi z konta GOCLEVER) mogą być przesyłane do lokalnych oddziałów GOCLEVER i innych firm zewnętrznych w krajach, które nie posiadają praw ochrony danych na tym samym poziomie w porównaniu do kraju zamieszkania konsumenta.
 
Komunikacja marketingowa
 
Gdy konsument przesyła nam dane kontaktowe, na przykład w przypadku zakupu produktu, wysłania urządzeń do serwisu RMA czy naprawy płatnej, kontaktuje się z centrum telefonicznego wsparcia klienta lub tworzy konto na naszej stronie internetowej, może otrzymać możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie różnorodnych biuletynów i wiadomości od GOCLEVER. Ta komunikacja może zawierać, na przykład, informacje dotyczące najnowszych produktów i usług GOCLEVER, łącznie z aktualizacjami i specjalnymi ofertami.
Jeśli chcesz wypisać się z listy e-mail, kliknij łącze „rezygnacja” i/lub przestrzegaj instrukcji umieszczonych (najczęściej) na dole wiadomości. Okazjonalnie możemy wysłać ważną informację dotyczącą produktów i usług GOCLEVER, z których korzystałeś bądź nadal korzystasz. Te wiadomości nie mają nic wspólnego z wybranymi preferencjami komunikacji marketingowej.
 
Bezpieczeństwo informacji
 
Robimy wiele, by ochronić informacje przed nieautoryzowanym dostępem, użyciem lub bezprawnym zniszczeniem, w tym:
 
  • ograniczamy dostęp do informacji, które gromadzimy,
  • zapewniamy fizyczną, elektroniczną i proceduralną ochronę zgodną ze standardami branży.
Dostęp do informacji i praw
 
Jeśli chcesz otrzymać kopię swoich osobistych informacji, jakie przechowujemy w naszych bazach klientów, prosimy o kontakt. Możesz zostać poproszony o przedstawienie danych, na podstawie których zostaniesz zidentyfikowany, abyśmy mogli zweryfikować Ciebie jako osobę przedkładającą prośbę.
 
Łącza do witryn internetowych osób trzecich
 
Niektóre z naszych stron mogą zawierać łącza do innych stron, które nie są zarządzane przez GOCLEVER. Mimo że GOCLEVER stara się podawać łącza jedynie do stron, które podobnie jak my przestrzegają wysokich standardów i respektują prywatność, nie jesteśmy odpowiedzialni za zawartość, bezpieczeństwo lub praktyki związane z ochroną prywatności tych stron internetowych.
 
Ochrona prywatności dzieci
 
Firma GOCLEVER uważa za dziecko każdą osobę poniżej 15 roku życia. Świadomie nie poszukujemy ani nie gromadzimy informacji osobistych od lub o dzieciach bez zgody rodzica lub opiekuna. Jeśli GOCLEVER dowiaduje się, że przesłane informacje osobiste pochodzą od dziecka, które nie uzyskało zgody rodzica lub opiekuna, GOCLEVER podejmie wysiłek, by:
 
  • usunąć te osobiste informacje tak szybko, jak tylko to będzie możliwe,
  • upewnić się, o ile usunięcie okaże się niemożliwe, że te osobiste informacje nie będą dalej wykorzystywane w jakimkolwiek celu ani ujawniane firmom zewnętrznym.
Kontakt
 
Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy lub chciałbyś podzielić się swoją opinią, możesz skontaktować się z nami poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej GOCLEVER: www.goclever.com.